Greenhabit.nl gebruikt alleen functionele cookies voor een correcte werking van de website. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Hoe gebruikt Greenhabit.nl cookies?

COPD

Pilotstudie naar gepersonaliseerde oplossingen bij chronische aandoeningen (COPD/ Sarcopenie)

PROOF (Platform for Research Oriented towards personalised Food) is een samenwerking tussen drie Vlaamse en drie Nederlandse partners waarbij expertise van zorgprofessionals, (voedings)bedrijven en kennisinstellingen wordt gebundeld om voeding op maat te ontwikkelen voor mensen met een chronische zorgvraag.

LifeHabit- een onderdeel van het Proof-project, een gepersonaliseerd digitaal behandelprogramma voor verbetering levenskwaliteit van mensen met COPD en Sarcopenie

Partners: Bewell Innovations, Greenhabit, Triamant, Universiteit Maastricht, MUMC+, Brightlands Campus Greenport Venlo, Hogeschool VIVES, TUA-West, POM West Vlaanderen.

De LifeHabit applicatie, helpt sarcopenie en/of COPD patiënten op weg naar een betere gezondheid en hogere levenskwaliteit.

Doel

Het doel van deze pilotstudie is het verbeteren van de levenskwaliteit en de gezondheidsstatus met behulp van een gepersonaliseerde technologische tool voor patiënten met sarcopenie en/of COPD. De vijf categorieën van de huidige bestaande Greenhabit vitaliteitsapp worden gezien als de belangrijkste beïnvloeders naar gezondheidsstatus van onze patiënten, namelijk: voeding-bewegen-ontspannen-positief denken en sociale omgeving

 

Innovatieproject PROOF

Achtergrond

Zowel  COPD  als  sarcopenie  hebben  een  grote  negatieve  impact  op  de levenskwaliteit van de patiënten. Patiënten moeten zich vaak aan een strak schema op het vlak van niet roken, voeding, beweging, therapie houden en missen  al  eens  de  moed  om  dit  vol  te  houden  of  besteden  er  te  weinig aandacht   aan.   Dat   kan   leiden   tot   een   medisch   incident   en   een ziekenhuisopname. Telkens zetten patiënten zo een stapje achteruit in plaats van vooruit.

Daarnaast   vormen   deze   aandoeningen   een   uitdaging   voor   diverse zorgverstrekkers: op het vlak van nauwkeurige opvolging of monitoring van het voedings-en beweegpatroon, op het vlak van screening en diagnose, en op het vlak van leefstijlcoaching.  Gemiddeld ziet de pneumoloog in België de COPD-patiënt  2-3  keer  per  jaar,  maar  40%  van  de  patiënten  wordt  vaker opgenomen, omwille van slechte therapietrouw en opvolging.

Er is nood aan betere holistische inzichten en kennis (cfr. bio-psycho-sociaal en  omgeving)  en  specifieke  opvolging  van  de  patiënten.  Meestal  gaat  het relatief goed bij opname in het ziekenhuis, maar wordt dit moeilijker wanneer de  patiënt  in  een  thuisomgeving  verblijft  en  terug  vooral  op  zichzelf  en  het historisch vertrouwde netwerk is aangewezen. En  dat  is  frustrerend  voor  behandelend  artsen  en  verpleegkundigen,  maar zeker ook voor de patiënt zelf.

Zowel bij sarcopenie als bij COPD vormen gepaste voeding en beweging een sleutel tot het behoud van de levenskwaliteit van de patiënten.

Het project “LIFEHABIT” wil daarom inspelen op 2 zorg-uitdagingen: 1) een betere kennis en opvolging van COPD en sarcopenie door gebruik te maken van digitale telemonitortools en 2)  stimuleren  en  coaching  tot  beweging  (Fysiek  en  mentaal)  van  deze chronische patiënten, en dit in een thuisomgeving.