PRIVACY BELEID

Greenhabit BV. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers van www.greenhabit.nl en van de deelnemers van de greenhabit game die via Google Playstore en IOS App Store beschikbaar is. In dit privacy beleid informeren wij je over de gegevens die we van je verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en welke stappen wij nemen om de gegevens te beschermen. Door gebruik te maken van de website en de greenhabit game kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy beleid.

 

Waarop van toepassing

Dit privacy beleid  is van toepassing op alle onderdelen van de game, de website en het greenhabit Dashboard. Greenhabit wil mensen helpen met de verbetering van hun leefstijl, vitaliteit en geluk. Om dit doel te bereiken wordt data verzameld van de website bezoekers en wordt data verzameld over de persoonlijke leefstijl, meetgegevens en voorkeuren van de deelnemers. De game en website wordt beheerd door Greenhabit BV. ingeschreven in het KvK register onder nummer: 70837872. Omdat de privacy van onze websitebezoekers en deelnemers belangrijk is voor greenhabit hebben we een functionaris gegevensbescherming (FG) aangemeld bij de autoriteit gegevensbescherming onder nummer FG009140 bereikbaar via e-mail adres privacy@greenhabit.nl.

Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt door greenhabit BV op servers gestationeerd  binnen de Europese Unie.

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Greenhabit BV handelt voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door je computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt gekregen. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van Google Analytics cookies. Ook verwerken wij je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 1. Website data: Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we cookies om de volgende informatie te verwerken: browsergegevens, duur van je bezoek, pagina’s die je bezoekt, links waar je op klikt, locatiegegevens op basis van jouw IP-adres en verbindingsgegevens (zoals het IP-adres). Deze data dient ter verbetering van de gebruikservaring van de bezoeker.
 2. Registratie informatie: Bij inschrijving voor Greenhabit (inclusief inschrijving voor de nieuwsbrief, informatie aanvraag of aanmelding voor de greenhabit game).
 3. Bestelling Greenhabit game: Bij bestelling en aanmelding in de game, verzamelen we de door jou vrijwillig verstrekte informatie: (Bedrijfs)naam, E-mail adres, adres, postcode, woonplaats, land, naam medewerker, telefoonnummer, btw nummer en betaalgegevens.

 

 

 

 1. Gegevens in de Greenhabit game: Bij gebruik van de Greenhabit game verzamelen we de vrijwillig verstrekte gegevens (voor- en achternaam, adres en postcode, leeftijd, lengte en gewicht voor BMI-bepaling, persoonlijke meetwaarden zoals buikomvang, glucosewaarde, HbA1c, bloeddruk, cholesterol en triglyceriden. De gegevens over challenge-resultaten en geüploade foto’s, informatie over je levensstijl en voorkeuren met betrekking tot de 5 elementen: voeding, beweging, ontspanning, positiviteit en uw sociale omgeving, en voltooide uitdagingen. De persoonlijke gegevens worden getoond in het menu “inzichten” voor weergave van de ontwikkeling van persoonlijke metingen maar ook je energie, geluk, positiviteit, sociaal en werk-privé balans. Hiermee kunnen we je voortgang tonen. Je beslist zelf of je een persoonlijke meetwaarde in greenhabit registreert. De gegevens worden NIET gedeeld met anderen en blijft voor jou Privé.

 

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van je persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. Ter nakoming van afspraken met jou (bijvoorbeeld het toezenden van de nieuwsbrief, reageren op een vraag, de levering van het greenhabit pakket of beloning en het maken van een factuur);
 2. Op basis van toestemming (eenmaal verleende toestemming kun je te allen tijde intrekken);
 3. Voor nakoming van een wettelijke verplichting.

Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je gegevens worden verwerkt in het greenhabit dashboard waarin de individuele data naar bedrijfsgemiddelden worden omgerekend. Dit betekent dat jouw individuele persoonlijke gegevens niet in het dashboard zichtbaar zijn. De bedrijfsgemiddelden worden alleen berekend wanneer er minimaal 15 deelnemers van een bedrijf meedoen zodat de privacy is gewaarborgd.  De data wordt vertaald naar de volgende 5 vitaliteits aspecten: Energie, geluk, werk-privé balans, positiviteit en sociale omgeving. Per vitaliteitsaspect toont het dashboard per week de status in de vorm van “hoog, gemiddeld, laag”.

 

Daarnaast tonen we de waardering van de werknemer ten aanzien van de aandacht van de werkgever voor een “vitale werkomgeving”. Hiermee krijgt de werkgever een beeld, of hij voldoende aandacht geeft aan het creëren van een vitale werkomgeving voor zijn werknemers. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om zich te verbeteren op de aspecten waarop hij minder goed beoordeeld wordt.

 

De individuele data van de deelnemer die als buddy meedoet aan greenhabit, wordt niet getoond en meegenomen in de berekeningen in het greenhabit dashboard.

 

 

 

 

 


Afmelden, verwijderen of aanpassen van persoonsgegevens

Door te mailen naar privacy@greenhabit.nl  kun je informatie opvragen omtrent de over jou verwerkte gegevens of om die gegevens te laten wissen of corrigeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Nadat de identiteit van de aanvrager is vastgesteld (Paspoort / ID / Rijbewijs), zal binnen 4 weken de gewenste vraag of actie worden uitgevoerd.

 

Data wordt opgeslagen totdat een account wordt verwijderd op verzoek van de gebruiker. Door verwijdering van het account wordt alle data die te herleiden is naar de deelnemer definitief verwijderd. Je kunt de registratie bij greenhabit BV op elk moment stopzetten en je afmelden voor de nieuwsbrief. Verder kun je er voor kiezen om al je persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen. Indien jouw persoonsgegevens veranderen vragen wij je om dit aan ons door te geven.

 

Je hebt het recht op het indienen van een klacht en kunt dit doen via de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Autorisaties
Deelnemers van de greenhabit game kunnen de volgende data zien:

 • Je gewicht, je BMI, je persoonlijke meetwaarden zoals buikomvang, glucosewaarde, HbA1c, bloeddruk, cholesterol en triglyceriden. Het gecalculeerde niveau van energie, geluk, positiviteit, sociale omgeving en werk-privé balans.
 • Je aandacht voor de 5 elementen: voeding, bewegen, positief denken, ontspanning en sociale omgeving.
 • Eigen content die in de game is geplaatst maar ook de content van “vrienden” die in de Feed is geplaatst.

 

 

Greenhabit BV kan de volgende data zien:

 • Overzicht deelnemers op naam (management accounts), bedrijfsgegevens.
 • Gemiddelde gewicht, energie, geluk, positiviteit, sociaal en werk-privé balans op organisatie
  • Aantal bedrijven totaal.
  • Aantal deelnemers totaal.
  • Gemiddelde scores alle bedrijven.
  • Gespeelde aantal minuten, sessies en challenges per deelnemer.

 

Deelnemende bedrijven:

 • Indien er meer dan 15 werknemers in het dashboard actief zijn. Gemiddelde score van de populatie (werknemers > 15) ten aanzien van aandacht voor de 5 elementen: voeding, bewegen, positief denken, ontspanning en sociale omgeving binnen het bedrijf vertaald naar “hoog, gemiddeld, laag”.
 • Waardering van de werknemer voor de aandacht die de werkgever besteedt aan een vitale werkomgeving.
  • Looptijd licenties.
  • Gespeelde aantal minuten, sessies en challenges per deelnemer

 

Gegevensbescherming
Om jouw persoonsgegevens en alle andere, door ons opgeslagen, gegevens te beschermen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een veilige omgeving en worden vertrouwelijk behandeld.

De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor een gelimiteerd aantal personen die daartoe speciale toegangsrechten hebben en zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens.

Echter, houdt er alstublieft rekening mee dat wanneer je online gegevens verstrekt, het risico bestaat dat die gegevens door derden kunnen worden onderschept en gebruikt. Hoewel wij er naar streven de gegevens en de privacy van de deelnemers van de greenhabit game te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die je online verstrekt niet garanderen en je doet dat dan ook op eigen risico. Om risico’s te beperken kun je daarom zelf ook maatregelen nemen door alleen beveiligde Wifi (niet openbaar) verbindingen te gebruiken en wachtwoorden niet te delen met anderen.
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke verplichting, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

De gegevens die verwerkt worden in de greenhabit game worden tot 4 jaar na je laatste gebruik van de game bewaard. Hiermee stellen we jou in staat om de Greenhabit game op een later moment weer te gebruiken met behoud van eigen data. Ook kun je na je opleidingstraject op een later tijdstip terugkijken wat je geleerd hebt over gezonde keuzes en je persoonlijke ontwikkeling.

 

 

 

Voor analyse

Bij gebruik van data voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling zorgt Greenhabit ervoor dat dit geanonimiseerd gebeurt. Bij een verzoek tot verwijdering, worden de gegevens geanonimiseerd en nog slechts in die hoedanigheid gebruikt voor onderzoek, analyse en wetenschappelijke toepassing.

 

 

Hoe slaan we je gegevens op?

Greenhabit BV slaat jouw data verwerkt via de website veilig op bij “Your Hosting BV” op servers in Europa waardoor deze vallen onder de bepalingen van de AVG.

 

Greenhabit BV slaat jouw data verwerkt via de game veilig op bij “Linode LLC” op servers in Europa waardoor deze vallen onder de bepalingen van de AVG.

 

Om uw gegevens te beveiligen, versleutelt zowel “Your Hosting BV” als “Linode LLC” uw gegevens wanneer er een verbinding is met behulp van een SSL-certificaat.

 

 

 

 

 

Links naar derden
Voor je gemak en verstrekking van informatie kan onze website en de greenhabit game links naar websites van derden bevatten, die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via  websites van derden. Wij adviseren je het privacy beleid van de betreffende website te lezen alvorens persoonlijke informatie te verstrekken.

 

We verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt door partijen waarmee Greenhabit een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten en die voldoen aan de AVG. Onze partners ondersteunen bij de uitvoeren van onze website, mobiele applicaties en het opslaan van gegevens. Onze partners komen overeen om uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te houden. Een dergelijke overeenkomst is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Greenhabit BV heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met:

 

Grendel Games BV
Zij zijn de ontwikkelaar van de Greenhabit game en web based dashboard. Jouw data wordt verwerkt en beveiligd conform de afspraken vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst conform de AVG. Grendel Games BV verzorgt de verwerking van je gegevens op servers van Linode LLC in Europa waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten en wordt voldaan aan de AVG.

Your Hosting BV
Zij zijn de hosting provider voor opslag en de verwerking van je gegevens voor de Greenhabit website. Jouw data wordt verwerkt en beveiligd conform de afspraken in de verwerkingsovereenkomst conform de AVG.

Seacon Logistics
Zij zijn de logistiek dienstverlener die ervoor zorgt dat het Greenhabit pakket wordt geleverd. Jouw data wordt verwerkt en beveiligd conform de afspraken in de verwerkingsovereenkomst conform de AVG.

 

Marketing

Op jou verzoek kunnen we een nieuwsbrief sturen naar je E-mail adres.

Indien je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je “uitschrijven” door op de optie onderaan de nieuwsbrief te klikken of ons een verzoek per e-mail te sturen naar (privacy@greenhabit.nl).

 

 

Het gebruik van cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die geplaatst wordt op je computer voor identificatiedoeleinden. Het accepteren van cookies wordt gevraagd  door de greenhabit website. De informatie helpt ons om je voorkeuren te begrijpen en je ervaring te verbeteren.

 

 

 

 

 

Wijzigingen op dit Privacy beleid
Deze privacyverklaring kan worden aangepast om verbeteringen door te voeren. Je zult gevraagd worden om aanpassingen in deze privacyverklaring te accepteren. Als je deze aanpassingen niet wilt accepteren kunt je de game helaas niet verder spelen. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website www.greenhabit.nl. De herziene versie van het privacy beleid wordt van kracht vanaf de datum van publicatie op de website. Door toegang te blijven houden tot de website nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, stem je ermee in en accepteert je gebonden te zijn aan het herziene privacy beleid.

 

 

 

Persoonsgegevens beveiligen en data lek
Greenhabit BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via privacy@greenhabit.nl.

In het geval van een data LEK zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens informeren of er sprake is van verloren data of diefstal van data, om welke gegevens het gaat en wanneer de data LEK heeft plaatsgevonden.

 

Neem Contact met ons op:
088 – 26 26 300

privacy@greenhabit.nl

St. Janseweg 20 Brightlands Greenport, 5928 SZ Venlo