PRIVACYBELEID

greenhabit BV. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers van www.greenhabit.nl en van de deelnemers van de greenhabit game die via Google Playstore en IOS App Store beschikbaar is. In dit privacybeleid informeren wij je over de gegevens die we van je verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en welke stappen wij nemen om de gegevens te beschermen. Door gebruik te maken van de website en de greenhabit game kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

 

Waarop van toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle onderdelen van de game, de website en het greenhabit Dashboard. greenhabit wil mensen helpen met de verbetering van hun leefstijl, vitaliteit en geluk. Om dit doel te bereiken wordt data verzameld van de website bezoekers en wordt data verzameld over de persoonlijke leefstijl en voorkeuren van de deelnemers. De game en websites wordt beheerd door greenhabit BV. ingeschreven in het KvK register onder nummer: 70837872. Omdat de privacy van onze websitebezoekers en deelnemers belangrijk is voor greenhabit hebben we een functionaris gegevensbescherming (FG) aangemeld bij de autoriteit gegevensbescherming onder nummer FG009140 bereikbaar via e-mail adres privacy@greenhabit.nl

 

Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt door greenhabit BV op servers gestationeerd zowel binnen als buiten de Europese Unie.

 

greenhabit BV heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Grendel Games BV en een hosting provider, voor opslag en de verwerking van gegevens, inclusief je persoonsgegevens. Een dergelijke overeenkomst zal onderhevig zijn aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

 

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens:

greenhabit BV handelt voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wij verzamelen je persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. Wanneer je onze website bezoekt;

2. Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief, informatie aanvraagt of aanmeldt voor greenhabit;

3. Wanneer je gebruik maakt van de greenhabit game.

 

 

Afmelden, verwijderen of aanpassen van persoonsgegevens

Door te mailen naar privacy@greenhabit.nl kunt je informatie opvragen omtrent de over jou verwerkte gegevens of om die gegevens te laten wissen of corrigeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Nadat de identiteit van de aanvrager is vastgesteld (Paspoort / ID / Rijbewijs), zal binnen 4 weken de gewenste vraag of actie worden uitgevoerd.

 

Data wordt opgeslagen totdat een account wordt verwijderd door de gebruiker of beheerder. Bij verwijdering van het account wordt alle data die te herleiden is naar de deelnemer definitief verwijderd. Je kunt de registratie bij greenhabit BV op elk moment stopzetten en je afmelden voor de nieuwsbrief. Verder kun je er voor kiezen om al je persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen. Indien jouw persoonsgegevens veranderen vragen wij je om dit aan ons door te geven.

 

Je hebt het recht op het indienen van een klacht en kunt dit doen via de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door je computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt gekregen. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van Google Analytics cookies. Ook verwerken wij je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

* browsergegevens;

* duur van je bezoek;

* pagina’s die je bezoekt;

* links waar je op klikt;

* locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;

* verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 

Persoonlijke gegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief of de registratie voor greenhabit:

* (Bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats, land, naam medewerker, functie naam, telefoonnummer, btw nummer, e-mailadres en betaalgegevens

 

Gegevens voor het aanmelden voor de greenhabit game:

* E-mailadres

* Bedrijfsnaam

* Activeringscode

* IP-adres

 

Gegevens voor het spelen van de game:

* Voor- en achternaam

* Adres en postcode, voor het versturen van een greenhabit pakket en vouchers/beloningen

* Leeftijd en gewicht, voor bepaling BMI

* Alle data over de resultaten van uitdagingen en geüploade foto’s,

* Gegevens over je levensstijl en voorkeuren ten aanzien van de 5 elementen: voeding, beweging, ontspanning, positiviteit en je sociale omgeving.

* Deze gegevens worden getoond in het meethuis (inzichten) waarin we de ontwikkeling van gewicht, energie, geluk, positiviteit, sociaal en werk-privé balans. Hiermee kunnen we je voortgang tonen.

 

Gegevens voor vragen en ondersteuning:

* Voor- en achternaam

* E-mailadres

* IP-adres

 

 

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van je persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

1. ter nakoming van afspraken met jou (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrief, reageren op een vraag, de levering van de greenhabit pakket of het maken van een factuur);

2. op basis van toestemming (eenmaal verleende toestemming kun je te allen tijde intrekken);

3. voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Je gegevens worden verwerkt in het greenhabit dashboard waarin van individuele data, bedrijfsgemiddelden worden berekend. Dit betekent dat jouw individuele persoonlijke gegevens niet in het dashboard zichtbaar zijn. De bedrijfsgemiddelden worden alleen berekend wanneer er minimaal 5 deelnemers van een bedrijf meedoen zodat de privacy is gewaarborgd. De data wordt vertaald naar de volgende 5 vitaliteits aspecten: Energie, geluk, werk-privé balans, positiviteit en sociale omgeving. Per vitaliteitsaspect toont het dashboard per week de status in de vorm van “hoog, gemiddeld, laag”.

 

Daarnaast tonen we de waardering van de deelnemer (werknemer) ten aanzien van de aandacht van de werkgever voor een “vitale werkomgeving”. Hiermee krijgt de werkgever een beeld, of hij voldoende aandacht geeft aan het creëren van een vitale werkomgeving voor zijn werknemers. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om zich te verbeteren op de aspecten waarop hij minder goed beoordeeld wordt.

 

De individuele data van de deelnemer die als buddy meedoet aan greenhabit, wordt niet getoond en meegenomen in de berekeningen in het greenhabit dashboard.

 

 

Autorisaties

Deelnemers van de greenhabit game kunnen de volgende data zien:

* je gewicht, je BMI, energie, geluk, positiviteit, sociale omgeving en werk-privé balans.

* je aandacht voor de 5 elementen: voeding, bewegen, positief denken, ontspanning en sociale omgeving.

* Eigen content die in de game is geplaatst maar ook de content van “vrienden” die in de Feed is geplaatst.

 

greenhabit BV kan de volgende data zien:

* overzicht deelnemers op naam (management accounts), bedrijfsgegevens:

* gemiddelde gewicht, energie, geluk, positiviteit, sociaal en werk-privé balans van het bedrijf,

* aantal bedrijven totaal,

* aantal deelnemers totaal,

* gemiddelde scores alle bedrijven,

 

Deelnemende bedrijven:

* gemiddelde score van de populatie (werknemers > 15) ten aanzien van aandacht voor de 5 elementen: voeding, bewegen, positief denken, ontspanning en sociale omgeving binnen het bedrijf vertaald naar “hoog, gemiddeld, laag”.

* waardering van de werknemer voor de aandacht die de werkgever besteedt aan een vitale werkomgeving.

* looptijd licenties.

* Aantal speelminuten

* Uitgevoerde challenges

 

 

Gegevensbescherming

Om jouw persoonsgegevens en alle andere, door ons opgeslagen, gegevens te beschermen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een veilige omgeving en worden vertrouwelijk behandeld.

 

De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor een gelimiteerd aantal personen die daartoe speciale toegangsrechten hebben en zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens.

 

Echter, houdt er alstublieft rekening mee dat wanneer je online gegevens verstrekt, het risico bestaat dat die gegevens door derden kunnen worden onderschept en gebruikt. Hoewel wij er naar streven de gegevens en de privacy van de deelnemers van de greenhabit game te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die je online verstrekt niet garanderen en je doet dat dan ook op eigen risico.

 

 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke verplichting, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

 

De gegevens welke verwerkt worden in de greenhabit game worden tot 2 jaar na het einde van het programma bewaard. Hiermee wordt de deelnemer in staat gesteld om binnen deze termijn met het gevorderde of master programma van greenhabit BV te starten dat aansluit op het basis programma.

 

 

Voor analyse:

Wanneer de bewaartermijn afloopt, worden de gegevens geanonimiseerd en nog slechts in die hoedanigheid gebruikt voor onderzoek en analyse.

 

 

Links naar derden

Voor je gemak en verstrekking van informatie kan onze website en de greenhabit game links naar websites van derden bevatten, die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via websites van derden. Wij adviseren je het privacybeleid van de betreffende website te lezen alvorens persoonlijke informatie te verstrekken.

 

 

Het gebruik van cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die geplaatst wordt op je computer voor identificatiedoeleinden. Het accepteren van cookies wordt gevraagd door de greenhabit website. De informatie helpt ons om je voorkeuren te begrijpen en je ervaring te verbeteren.

 

 

Wijzigingen op dit Privacybeleid:

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om verbeteringen door te voeren. Je zult gevraagd worden om aanpassingen in deze privacyverklaring te accepteren. Als je deze aanpassingen niet wilt accepteren kunt je de game helaas niet verder spelen. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website www.greenhabit.nl. De herziene versie van het privacybeleid wordt van kracht vanaf de datum van publicatie op de website. Door toegang te blijven houden tot de website nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, stem je ermee in en accepteert je gebonden te zijn aan het herziene privacybeleid.

 

 

Persoonsgegevens beveiligen en data lek

greenhabit BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via privacy@greenhabit.nl.

 

In het geval van een data LEK zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens informeren of er sprake is van verloren data of diefstal van data, om welke gegevens het gaat en wanneer de data LEK heeft plaatsgevonden.