Greenhabit.nl gebruikt alleen functionele cookies voor een correcte werking van de website. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Hoe gebruikt Greenhabit.nl cookies?

Privacyverklaring

Met Greenhabit ontwikkel je vaardigheden om gezonde gewoontes vol te houden. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers van www.greenhabit.nl en van de deelnemers van de Greenhabit game die via Google Playstore en IOS App Store beschikbaar is. In dit privacy beleid informeren wij je over de gegevens die we van je verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en welke stappen wij nemen om de gegevens te beschermen. Door gebruik te maken van de website en de Greenhabit game kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy beleid.

Waarop van toepassing
Dit privacy beleid is van toepassing op alle onderdelen van de game, de website en het Greenhabit Dashboard. Greenhabit wil mensen helpen met de verbetering van hun leefstijl, vitaliteit en geluk. Om dit doel te bereiken wordt data verzameld van de website bezoekers en wordt data verzameld over de persoonlijke leefstijl, meetgegevens en voorkeuren van de deelnemers. De game en website wordt beheerd door Greenhabit BV. ingeschreven in het KvK register onder nummer: 70837872. Omdat de privacy van onze websitebezoekers en deelnemers belangrijk is voor Greenhabit hebben we een functionaris gegevensbescherming (FG) aangemeld bij de autoriteit gegevensbescherming onder nummer FG009140 bereikbaar via e-mail adres privacy@greenhabit.nl. De FG rol wordt door een externe onafhankelijke partij ingevuld.

Alle gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Greenhabit BV op servers gestationeerd binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Greenhabit BV handelt voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij geen (persoons)gegevens behalve de functionele cookies die naar ons worden gestuurd door je computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt gekregen. Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt verstrekt middels een aanmeldformulier op de website..

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 1. Website data: Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we cookies alleen functionele cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. We verzamelen dan ook geen persoonlijke gegevens op basis van je bezoek aan onze website.
 2. Inschrijven voor programma: Bij inschrijving voor deelname aan een project verzamelen we de door jou verstrekte informatie: (Naam, E-mail adres, telefoonnummer en gewenste startdatum.
 3. Bestelling Greenhabit game: Bij bestelling en aanmelding in de game, verzamelen we de door jou verstrekte informatie: (Bedrijfs)naam, E-mail adres, adres, postcode, woonplaats, land, naam medewerker, telefoonnummer, btw nummer en betaalgegevens.
 4. Gegevens in de Greenhabit game: Bij gebruik van de Greenhabit game verzamelen we de door jou verstrekte gegevens: voor- en achternaam, adres, postcode, E-mail adres, mobiel telefoonnummer, lengte en gewicht voor BMI-bepaling, buikomvang, glucosewaarde, HbA1c, bloeddruk, cholesterol en triglyceriden. De gegevens over challenge-resultaten en geüploade foto’s, informatie over je levensstijl op basis van je antwoord op vragen omtrent kwaliteit van leven en voorkeuren met betrekking tot de 5 elementen: voeding, beweging, ontspanning, positiviteit en je sociale omgeving. De persoonlijke gegevens worden getoond in het menu “inzichten” voor weergave van de ontwikkeling van persoonlijke metingen maar ook je energie, geluk, positiviteit, sociaal en werk-privé balans. Hiermee krijg je een beeld van je voortgang. Je beslist zelf of je een persoonlijke meetwaarde in Greenhabit registreert. De gegevens worden NIET gedeeld met anderen en blijft voor jou Privé.
 5. Apparaat gegevens: We verzamelen informatie over je mobiele device: model, naam en identifiers, apparaat instellingen, en locatie in de Game wanneer Feedback ( “!” knop) wordt gegeven in de game. Indien een deelnemer een vraag stelt via de ‘!’ knop rechtsboven in het beeldscherm van de App, dan verzamelen we apparaat gegevens van de deelnemer.

Hoe gebruiken wij jou persoonsgegevens?
Wij baseren de verwerking van je persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. Ter nakoming van afspraken met jou (bijvoorbeeld het toezenden van de nieuwsbrief, reageren op een vraag, de levering van het Greenhabit pakket of beloning en het maken van een factuur);
 2. Op basis van toestemming (eenmaal verleende toestemming kun je te allen tijde intrekken);
 3. Voor nakoming van een wettelijke verplichting.
 4. Gerechtvaardigd belang om deelnemers beter te kunnen helpen door de game verder te verbeteren.

Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derde partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken zijn gemaakt betreffende de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je gegevens worden verwerkt in het Greenhabit dashboard waarin de individuele data naar bedrijfsgemiddelden worden omgerekend. Dit betekent dat jouw individuele persoonlijke gegevens niet in het dashboard zichtbaar zijn. De bedrijfsgemiddelden worden alleen berekend wanneer er minimaal 15 deelnemers van een bedrijf meedoen zodat de privacy is gewaarborgd. De data wordt vertaald naar de volgende 6 vitaliteitsdomeinen: Energie, geluk, werk-privé balans, positiviteit, sociale omgeving en BMI. Per vitaliteitsaspect toont het dashboard per week de status in de vorm van “hoog, gemiddeld, laag”.

Daarnaast tonen we de waardering van de werknemer ten aanzien van de aandacht van de werkgever voor een “vitale werkomgeving”. Hiermee krijgt de werkgever een beeld, of hij voldoende aandacht geeft aan het creëren van een vitale werkomgeving voor zijn werknemers. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om zich te verbeteren op de aspecten waarop hij minder goed beoordeeld wordt. Ook deze waardering van de werknemer wordt alleen weergegeven bij minimaal 15 deelnemers in de groep om de privacy te waarborgen.

De individuele data van de deelnemer die als buddy meedoet aan Greenhabit, wordt niet getoond en meegenomen in de berekeningen in het Greenhabit dashboard.

Aanpassen van persoonsgegevens, afmelden en verwijderen
Al jouw verwerkte persoonlijke gegevens zijn in de game zichtbaar. Wanneer je een fout hebt gemaakt bij het ingeven van meetwaarden, kun je deze corrigeren door in het reisverslag naar de betreffende meting te gaan en deze aan te passen.

Vragen omtrent de verwerking van persoonlijke gegevens kun je mailen naar privacy@greenhabit.nl. Indien je de verwerking van persoonlijke gegevens wilt beëindigen, kun je in de Greenhabit game bij “instellingen” onder menu-kop: “Account”, kiezen voor Account verwijderen. Hiermee wordt je account verwijderd op je mobiele apparaat inclusief alle persoonlijke gegevens. Tevens wordt het anonimiseren van je persoonlijke gegevens in de database, gekoppeld aan de game, gestopt. Hierbij worden alle foto’s en data verwijderd welke naar jou terug te herleiden zijn. Door op de “Account verwijderen” knop te drukken, kan Greenhabit je account niet meer herstellen en is deze definitief verwijderd en kun je ook niet op een later moment met behoud van je data verder gaan in Greenhabit.

Autorisaties
Als deelnemer van Greenhabit kun je, afhankelijk van jou keuzes, de volgende data zien:

 • Je gewicht, je BMI, je persoonlijke meetwaarden zoals buikomvang, glucosewaarde, HbA1c, bloeddruk, cholesterol en triglyceriden. Het gecalculeerde niveau van energie, geluk, positiviteit, sociale omgeving en werk-privé balans.
 • Je aandacht voor de 5 elementen: voeding, bewegen, positief denken, ontspanning en sociale omgeving.
 • Eigen content die in de game is geplaatst maar ook de content van “vrienden” die ervoor hebben gekozen dit te willen delen. Indien je ervoor kiest om geen foto’s te delen blijven deze privé. 
 • Afhankelijk van je instellingen onder het tabje ‘privacy’ in de game, kunnen andere deelnemers jouw foto’s zien.

Greenhabit BV kan de volgende data zien:

 • Overzicht deelnemers op naam (management accounts), organisatiegegevens.
 • Gemiddelde BMI, energie, geluk, positiviteit, sociaal en werk-privé balans op organisatie niveau bij een groepsgrootte groter dan 15 deelnemers.
 • Aantal bedrijven totaal.
 • Aantal deelnemers totaal.
 • Gemiddelde scores Organisatie.
 • Gespeelde aantal minuten, sessies en challenges per deelnemer.

Deelnemende Organisatie kan volgende informatie zien:

 • Indien er meer dan 15 deelnemers in het dashboard actief zijn. Gemiddelde score van de deelnemers (groep groter dan 15) ten aanzien van aandacht voor de 5 elementen: voeding, bewegen, positief denken, ontspanning en sociale omgeving binnen de organisatie vertaald naar “hoog, gemiddeld, laag”.
 • Waardering van de werknemer voor de aandacht die de werkgever besteedt aan een vitale werkomgeving bij groepsgrootte groter dan 15 deelnemers.
 • Looptijd licenties.

Gegevensbescherming
Om jouw persoonsgegevens te beschermen hebben wij diverse veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Zo hebben we een extra beveiliging (MFA) op het Dashboard middels een code van een Authenticatie App naast een gebruikersnaam en wachtwoord. De game wordt beveiligd middels een gebruikersnaam, wachtwoord en een extra SMS code die verstuurd wordt naar het telefoonnummer dat je hebt opgegeven. Communicatie tussen de game en onze Servers wordt versleuteld en is niet leesbaar voor derden. Wij werken conform de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging ter bescherming van jouw persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor een gelimiteerd aantal personen die daartoe speciale toegangsrechten hebben en zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens.

Greenhabit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Je bent als deelnemer zelf in staat om op ieder gewenst moment het anonimiseren van persoonlijke gegevens in de database te stoppen en je account te verwijderen met al je foto’s en gegevens die terug te herleiden zijn naar jou persoon.

De gegevens die verwerkt worden in de Greenhabit game worden tot 4 jaar na je laatste gebruik van de game bewaard. Hiermee stellen we jou in staat om de Greenhabit game op een later moment weer te gebruiken met behoud van eigen data. Ook kun je na je opleidingstraject op een later tijdstip terugkijken in je reisverslag waar alle content en challenges bewaard zijn.

Voorgaande bewaartermijn geldt niet indien er sprake is van een wettelijke verplichting, of ingeval we de gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Verbetering van de Game
Greenhabit gebruikt jou data in geanonimiseerde vorm voor de verbetering van de game. Het anonimiseren van jouw data doen we door alle gegevens te verwijderen welke zijn te herleiden naar jouw persoon. Bij deelname aan Greenhabit worden gegevens daarom geanonimiseerd. Wanneer je besluit om het Account te verwijderen (via instellingen/account) wordt het anonimiseren van gegevens gestopt en alle foto’s en gegevens welke zijn te herleiden naar jou persoon verwijderd. Geanonimiseerde data wordt enkel gebruikt voor verbetering van de game. Greenhabit deelt geen geanonimiseerde data met andere partijen voor commerciële toepassingen.

Hoe slaan we jouw gegevens op?
Greenhabit BV slaat jouw data verwerkt via de website veilig op bij “Your Hosting BV” op servers in Europa waardoor deze vallen onder de bepalingen van de AVG.

Greenhabit BV slaat jouw data verwerkt via de game veilig op bij “Linode LLC” op servers in Europa waardoor deze vallen onder de bepalingen van de AVG. Linode LLC is ISO 27001 gecertificeerd.

Om uw gegevens te beveiligen, zijn verbindingen via de website en App versleutelt met behulp van een SSL-certificaat.

Links naar derden
Voor je gemak en verstrekking van informatie kan onze website en de Greenhabit game links naar websites van derden bevatten, die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via  websites van derden. Wij adviseren je het privacy beleid van de betreffende website te lezen alvorens persoonlijke informatie te verstrekken. We verkopen of geven jouw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt door partijen waarmee Greenhabit een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten en die voldoen aan de AVG. Onze partners ondersteunen bij de uitvoering van onze diensten via website, mobiele applicaties en het opslaan van gegevens. Onze partners komen overeen om uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te houden. Een dergelijke overeenkomst is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor jou gemak bieden we de mogelijkheid om de stappen geregistreerd door de mymonX smartwatch te synchroniseren met de stappen challenge in Greenhabit. Hiervoor dien je zelf goedkeuring te geven in mymonX om de data met je Greenhabit account te delen. Vanuit Greenhabit wordt GEEN data met mymonX gedeeld. Voor de verwerking van de stappen data heeft Greenhabit een Overeenkomst voor gegevensoverdracht (DTA) gesloten met Aitis-mymonX.

Greenhabit BV heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met:

Grendel Games BV
Zij zijn de ontwikkelaar van de Greenhabit game en webbased dashboard. Jouw data wordt verwerkt en beveiligd conform de afspraken vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst conform de AVG. Grendel Games BV verzorgt de verwerking van je gegevens op servers van Linode LLC in Europa waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten en wordt voldaan aan de AVG.

Your Hosting BV
Zij zijn de hosting provider voor opslag en de verwerking van je gegevens voor de Greenhabit website. Jouw data wordt verwerkt en beveiligd conform de afspraken in de verwerkingsovereenkomst conform de AVG.

Seacon Logistics
Zij zijn de logistiek dienstverlener die ervoor zorgt dat het Greenhabit pakket wordt geleverd. Jouw data wordt verwerkt en beveiligd conform de afspraken in de verwerkingsovereenkomst conform de AVG.

 Wijzigingen op dit Privacy beleid
Deze privacyverklaring kan worden aangepast om verbeteringen door te voeren. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website www.greenhabit.nl. De herziene versie van het privacy beleid wordt van kracht vanaf de datum van publicatie op de website.

Persoonsgegevens beveiligen en data lek
Greenhabit BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) contact op via privacy@greenhabit.nl. De FG rol wordt door een externe onafhankelijke partij ingevuld.

Je hebt het recht op het indienen van een klacht en kunt dit doen via de FG of de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In het geval van een data LEK zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens informeren of er sprake is van verloren data of diefstal van data, om welke gegevens het gaat en wanneer de data LEK heeft plaatsgevonden.  

Neem Contact met ons op:
06 – 42676132
privacy@greenhabit.nl
Hulterman 50, 5721 MD Asten

Privacy Policy versie: gw-v.7NL

[1] EER: dit zijn alle landen van de EU plus Liechtenstein, IJsland en Noorwegen