Greenhabit.nl gebruikt alleen functionele cookies voor een correcte werking van de website. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Hoe gebruikt Greenhabit.nl cookies?

Actueel

Greenhabit Cardio - Noord Limburg

Previous slide
Next slide

Geënt op de wetenschappelijk gevalideerde Greenhabit methode (verbetering kwaliteit van leven, buikomvang, gewicht en bloeddruk) is Greenhabit een kwalitatieve gezondheidsinterventie met bewezen impact.  De integrale gezondheidscoaching (dagelijks leerprogramma met gamificatie training en activiteiten), is een behandelprogramma (content voor positieve gezondheid, gezond eten en bewegen, sociale verbinding) dat ontwikkeld is samen met Cardiologen en tevens getest in twee pilots. De pilots hebben tevens partijen verbonden (arts, ziekenhuis, eerste gesprekken verzekeraars). Het programma is nu gereed voor uitrol in de regio Noord-Limburg, middels samenwerking met zorgpartijen gaan we aan de slag om het resultaat te borgen.

Schrijf je in voor de wachtlijst:

Het zit helemaal vol. Schrijf toch je naam op de wachtlijst indien er afmeldingen zijn. Uitsluitend inwoners van Noord-Limburg kunnen zich inchrijven. (er zijn max. 100 plaatsen beschikbaar)
(na inschrijving ontvangt u meer informatie en inloggegevens voor het programma)

Sociaal domein

Greenhabit Cardio draagt als een innovatieve (gedrags-)interventie bij aan de transformatie in het sociaal domein. Op basis van de visie positieve gezondheid wordt ingezet op de beweging van zorg naar gezondheid en welzijn van inwoners met een verhoogd gezondheidsrisico. Greenhabit Cardio beoogt een duurzame gedragsverandering die inzet van zorg voorkomt en mensen via zelfregie weer veerkrachtiger en vitaler in het leven zet. Dit programma stimuleert arbeidsparticipatie in de regio. Het programma Greenhabit Cardio is mede dankzij Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland gerealiseerd. Onderstaande partners hebben bijgedragen aan de uitrol.